Konu Aç


İlanını vereceğiniz ürünün hangi kategoride yer aldığını seçin.

İlan oluşturacağınız ürüne ait marka ve model bilgisi.

Ürünün kutusu ya da kılıfı olup olmadığını belirtin.

Bir olta kamışı, sahte yem, misina ya da ip misina satıyorsanız ürünün ölçüsünü belirtin. Örneğin ; 150mt, 240cm, 10cm gibi.

Ürün ağırlığı, örneğin; sahte yem satıyorsanız sahtenin ağırlığı.

İlanını vereceğiniz ürünün durumunu seçin.

Ürün fiyatını belirtin.


Birden fazla etiket virgülle ayrılmalıdır.

Üst